ПЛАНИНСКИ МЕД

(MOUNTAIN HONEY)

   

Опис: Добиен исклучиво по природен пат, без примеси.

Планински ДАБОВ, БОРОВ, ЛИВАДСКИ МЕД, БЕЗ ДОДАТОЦИ, ДОБИЕН ИСКЛУЧИВО ПО ПРИРОДЕН ПАТ Својства: Се користи при слабокрвност, анемичност и други болести. својствата на медот се нашироко познати. Може да се меша со 200 гр. таан.

Рок на употреба: Неограничен.

Тежина: 1270 гр.

Потекло Галичица,

Употреба: 2,3 пати на ден по една кафена лажичка .

Забелешка: Не се препорачува за деца помали од 3 год.

Возрасни може да примаат од 30 - 50 гр. дневно.

 

Oak Mountain;  wildflower honey

Description: Received on natural, without impurities.
Properties: It is used in anemia, anemichnost and other diseases. properties of honey are widely known. It can be mixed with 200 g. tahini.
Shelf life: Unlimited.
Weight: 1270 grams.
Origin Galichica
Application: 2,3 times a day for a teaspoon.
Note: Not recommended for children under 3 years.
Adults can receive from 30-50 grams. daily.

 

/

ЕМИСИИ НАУМЕ ПЕТКОВСКИ - БАБА РАДА

Информации

Козја Сирутка - Минерали

 

 

web stats