антисептично и анти-инфламаторно дејство на подобрување на работата на жолчно-црнодробен систем, придонесува за подобрување на хронични процеси на мочните органи: нефрит, пиелонефрит, цистит и уретри, помага при бубрежни заболувања и заболувања на мочниот меур и благотворно влијае на жолчката и црниот дроб го подобрува апетитот и дигестијата придонесува во подобрување на аптетиот, за симтоматски третман на гастроинтестинални тегоби, инфекции и мускулни спазми придонесува за намалување на болки во стомакот и болки во жолчката. ХЕПАТО-МИКС 3/1 придонесува во намалување на холестеролот во крвта и во прочистување на крвта, придонесува со антисептично и анти-инфламаторно дејство на подобрување на работата на жолчно-црнодробен систем, придонесува за подобрување на хронични процеси на мочните органи: нефрит, пиелонефрит, цистит и уретри, помага при бубрежни заболувања и заболувања на мочниот меур и благотворно влијае на жолчката и црниот дроб го подобрува апетитот и дигестијата придонесува во подобрување на аптетиот, за симтоматски третман на гастроинтестинални тегоби, инфекции и мускулни спазми придонесува за намалување на болки во стомакот и болки во жолчката. Посебно Упатство за детоксификација рецепти на чаеви и исхрана за определени одмастување на црнодробниот систем.

При потешки заболувања се пие задолжително и козја сирутка , како и се применува режимот од посебните рецепти задолжително бројсовиот сок, како и ИСКЛУЧИВО ЗАБРАНЕТИ СЕ БЕЛИ СМРТИ.

/

ЕМИСИИ НАУМЕ ПЕТКОВСКИ - БАБА РАДА

Информации

Козја Сирутка - Минерали

 

 

web stats